Objednávky každý deň: +421 910 22 22 52

Cenník

Technické kontroly

ID NÁZOV CENA (Platba online) CENA (Hotovosť)

TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ ( vrátane dokladov )

1
Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L3e, L4e)
25,00 €
27,00 €
1
Ľahké trojkolky a štvorkolky (L2e, L6e)
25,00 €
27,00 €
2
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na prepravu osôb s najviac 8 miestami + miesto vodiča (M1)
35,00 €
37.50 €
2
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na dopravu nákladov s celkovou hmotnosťou do 3,5 t (N1)
35,00 €
37.50 €
2
Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e)
35,00 €
38.00 €
3
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami na prepravu tovaru nad 3,5t ( N2,N3,M2,M3,T5)
59,00 €
63,00 €
4
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou viac ako 750kg a menej ako 3,5 t (O2)
24,00 €
27,00 €
4
Prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou do 1,5 t (R1)
24,00 €
27,00 €
5
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (O3, O4)
30,00 €
33,00 €
5
Prípojné vozidlá za traktory s celkovou hmotnosťou nad 1,5 t (R2, R3, R4)
30,00 €
33,00 €
6
Kolesové traktory do 40km/hod. ( T1, T2, T3, T4)
35,00 €
37.50 €
7
Traktory pásové a pracovné stroje ( C1, C2, C3, C4, C5, Ps)
50,00 €
54,00 €
8
Snežné skútre (Ls)
45,00 €
48,00 €

TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE ( vrátane dokladov)

9
Opakovaná kontrola *
16,00 €
18,00 €
9
Opakovaná kontrola po kontrole v inej STK *
20,00 €
25,00 €
10
Administratívna kontrola
10,00 €
12,00 €
10
Administratívna kontrola po kontrole v inej STK
14,00 €
18,00 €

TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE( vrátane dokladov)

11
Zvláštna kontrola - všetky kategórie
25,00 €

SÚVISIACE SLUŽBY

12
Opis protokolu o TK
5,00 €

 

* Uvedená cena za opakovanú kontrolu platí do 60 kalendárnych dní po dátume vykonania predchádzajúcej kontroly. Po tomto termíne bude vykonaná technická kontrola v plnom rozsahu.

 

 

Emisné kontroly

ID NÁZOV CENA (Platba online) CENA (Hotovosť)

EMISNÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ (vrátane dokladov)

1.
Vozidlá so vznetovým motorom - nafta (M1, N1 )
35,00 €
37.50 €
2.
Vozidlá so zdokonaleným emisným systémom - benzín + R KAT ( M1, N1 )
35,00 €
37.50 €
3.
Vozidlá so zážihovým motorom - benzín + LPG, CNG (M1, N1 )
45,00 €
47,50 €
4.
Vozidlá nad 3,5 t , autobusy s viac jako 9 sedadlami ( N2, N3, M2, M3 )
45,00 €
48,00 €

EMISNÉ KONTROLY OPAKOVANÉ A ADMINISTRATÍVNE (vrátane dokladov)

5.
Opakovaná kontrola  po kontrole v našej STK
35,00 €
37,50 €
6.
Administratívna kontrola
10,00 €
12.00 €
6.
Administratívna kontrola po kontrole v inej STK
14,00 €
18,00 €

SÚVISIACE SLUŽBY

7.
Opis protokolu o EK
5,00 €

EXPRESNÝ TERMÍN

8.
Doplatok za EXPRESNÝ TERMÍN pri TK a EK ( spolu ) *
20,00 €

* V prípade urgentnej potreby vykonanie TK a EK je možné požiadať o EXPRESNÝ TERMÍN, kde Vás technik príjme mimo objednaných zákazníkov v rámci pracovného dňa. Možnosť expresného termínu je potrebné vždy preveriť s obsluhou stanice technickej kontroly na tel. čísle :  0910 222 252 alebo mailom : info@stkpodunajskebiskupice.sk

 

Kontroly originality

ID NÁZOV CENA ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
1.
Osobné vozidlo M1 / M1G
90,00 €
70,00 €
2.
Nákladné vozidlo N1
90,00 €
70,00 €
2.
Nákladné vozidlo N2
140,00 €
120,00 €
2.
Nákladné vozidlo N3
160,00 €
140,00 €
3.
Autobus M2 / M3
160,00 €
140,00 €
4.
Motocykel L
90,00 €
70,00 €
5.
Prípojné vozidlo O1 / O2
90,00 €
70,00 €
5.
Prípojné vozidlo O3 / O4
110,00 €
90,00 €
6.
Traktor T
140,00 €
120,00 €
7.
Prípojné vozidlo za traktor R
140,00 €
120,00 €
7.
Pracovný stroj samohybný PS
140,00 €
120,00 €
7.
Pracovný stroj nesený PN
140,00 €
120,00 €
8.
Výpis o poškodeniach vozidla
20,00 €
 
9.
Odborný posudok
5,00 €
 
10.
ODOPASS (km)
10,00 €
 

 

Our Process

Ako to funguje?

01
Objednajte sa online

Objednajte sa na vykonanie STK prostredictvom našej webstránky alebo telefonicky na tel.č. +421 910 22 22 52

02
Príďte na dohodnutý termín

Po objednaní termínu sa prosím dostavte s vozidlom a potrebnými dokladmi na naše pracovisko min 15 min. pred termínom.

03
Vozidlo Vám skontrolujeme

Vaše vozidlo Vám naši vyškolený pracovníci skontrolujú, vykonajú všetky potrebné úkony na vykonanie kontroly.

04
Hotovo !

S vozidlom odchádzate spokojne domov a náš systém Vám bude pripomínať najbližšiu povinnú kontrolu.

img